Opzeggen

Wil je je verzekering bij Dierenverzekering.nl opzeggen? Dat vinden we natuurlijk jammer om te horen!

Opzegtermijn

Je sluit een contract af voor 1 jaar, welke automatisch met 1 jaar verlengd wordt tot wederopzegging. We verzoeken je vriendelijk om op te zeggen onder vermelding van je relatienummer, polisnummer en reden van opzegging minimaal 1 maand voor het einde van het lopende verzekeringsjaar. Opzeggen dient schriftelijk te gebeuren, dit kan middels het contactformulier.